Ordinary Menu

Låt menyn för att ladda, nu för att skriva ut den här menyn göra något av de två nedanstående:

  • Scroll to the bottom of the menu and click on “Download”
    or
  • At the top right of the menu look for  icon and click it. The menu now opens in a new page now click on  icon